Hedensrudveien

går fra Seilmakergaten vestover parallelt med Skippergaten, var oppr. regulert helt frem til Hans Tordsens gate. Den fikk sitt navn i 1923 etter gården Hedensrud, etter at et forslag på J. A. Juels gate var forkastet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet