Heggeveien

Liten boliggate på Austad, går fra Styrmoes vei i rett vinkel gjennom Melands gamle frukthage frem til Austadveien. Fikk i 1959 sitt navn med den begrunnelse at det i dette området fantes en del hegg som sannsynligvis ville bli fjernet når opparbeidelsen av tomtene fant sted. Gatenavnkomitéen hadde foreslått Paul Gluds vei etter Austads eier fra 1697 til 1719.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet