Helgeruds Bilcentraler A/S, Fritz B.

Grunnlagt 1929 av Fritz B. Helgerud (1900-1957), s. av en skredder på Tangen, en pioner innen busstrafikken i Drammen. Bedriften drev rutebilstasjon og bensinstasjon med salg av rekvisita, olje og gummi i Grønland 17/21, hadde bensinstasjon ved Strømsø Torv (Grønland 2) og administrerte en rekke bilruter. På 1920-tallet overtok Helgerud bilruten Drammen – Oslo, som i 1914 var blitt grunnlagt av A/S Rutebilerne v/Carl Simonsen, en syvseters personbil. Dette selskapet ble innstilt i 1930. I 1923 opprettet han A/S Rødgatenruten (s.d.), i 1925 bilruten Drammen – Hurum (s.d.) og i 1928 Sveivikruten A/S (s.d.). I 1927 overtok han Konnerudbilen (s.d.), i 1935 bilruten Drammen – Mjøndalen (s.d.). Fra midten av 1930-årene konsentrerte Helgerud sin virksomhet om Oslo og Svein Helling overtok etter hvert aksjemajoriteten i de forskjellige bilrutene i Drammen, hvor Helgeruds virksomhet ble nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet