Helleristningsfelt

I det tidligere Skoger ligger to meget fine helleristningsfelt, veideristninger som ble preget i rødaktig sten for ca. 6.500 år siden for å bringe jaktlykke. Det største ligger i Skogerveien og strekker seg fra gårdsplassen på nr. 3 over veien inn til nr. 8. Bare det siste feltet, med bl.a. en stor «hvalfisk» på 2,4 meter og en elg på ca. 1,75 meter, er tilgjengelig for publikum. I 1968 ble det største feltet avdekket under gatelegemet og tildekket med asfalt igjen etter å ha blitt behørig registrert. Feltet i Skogerveien omfatter i alt ca. 50 ristninger, og tanken om å få avdekket feltet permanent har flere ganger vært tatt opp, senest i 1995. Det annet felt ved Åskollen inneholder en praktfull ristning av en 1,8 meter lang elg. Motivet er kjent langt utenfor landets grenser, og helleristningene er også avbildet på flere norske dagligfrimerker.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet