Hellesen, Gustav Christian (1829 – 1883)

Jurist og trelasthandler i Drammen, f. i Kristiansand. Gift med Søren Capjons datter, eide sammen med I. A. Juel og J. R. Paasche Drammens Damphøvleri. Overformynder, viseordfører og stortingssuppleant, medlem av trelasthandlerdireksjonen og av direksjonen for Drammens Kreditkasse, som i 1867 ble omdannet til Drammens Privatbank hvis første direktør H. ble sammen med B. A. Broch og S. A. Solberg.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet