Hellesen, Gustav Christian (1829 – 1883)

Jurist og trelasthandler i Drammen, f. i Kristiansand. Gift med Søren Capjons datter, eide sammen med I. A. Juel og J. R. Paasche Drammens Damphøvleri. Overformynder, viseordfører og stortingssuppleant, medlem av trelasthandlerdireksjonen og av direksjonen for Drammens Kreditkasse, som i 1867 ble omdannet til Drammens Privatbank hvis første direktør H. ble sammen med B. A. Broch og S. A. Solberg.

Cookies | Personvern

bn