Helseth, Hovel (1779 – 1865)

Spinnerieier og grunder, f. i Nes på Hedmark som sønn av en leilending, kom i 1811 til Drammen hvor han bosatte seg i Konggaten og drev en liten høkerforretning. I 1812 kjøpte han Dreyergården hvor han bodde til 1822, kjøpte i 1824 Ulverud gård i Eiker og i 1857 Rødskog gård hvortil han flyttet i 1862 og var bosatt til sin død. H. var en av de fire som i 1818 startet Drammens Bomuldsspinderi (s.d.), senere Solberg Spinderi, hvor han etter hvert ble eneeier inntil han i 1841 solgte 2/3 av spinneriet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet