Henne, Andreas Chr. (27.6.1735 – 1794)

Sogneprest til Skoger 1768-72, f. på Kongsberg, s. av bergråd H. Etter en årrekke som huslærer var han kapellan i Fredrikshald 1763-68 og deretter sogneprest i Skoger til han fra 1772 til sin død var sogneprest til Brunlanes.

Cookies | Personvern

bn