Hennum, Karl E.

Kolonialforretning i Engene 59, grunnlagt 1910 av C. H., i 1938 overtatt av Wilhelm Nilsen under navnet Karl E. Hennums Eftf. Forretningen forhandlet kolonial-, mel- og fetevarer samt hermetikk og frukt etc. Nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet