Hennum, Karl E.

Kolonialforretning i Engene 59, grunnlagt 1910 av C. H., i 1938 overtatt av Wilhelm Nilsen under navnet Karl E. Hennums Eftf. Forretningen forhandlet kolonial-, mel- og fetevarer samt hermetikk og frukt etc. Nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern

bn