Henny Tanbergs vei

Boliggate på Åskollen, går parallelt med og vest for Nordbyveien ved Nordby gård, som i 1916 ble solgt til A/S Drammens Glassverk og bebygget med arbeider- og funksjonærboliger. Har sitt navn etter Henriette («Henny») Aubert Tanberg, d. av fabrikkeier Franz Piene. Hun fødtes i 1900 og ble i 1925 gift med siv.ing. Ragnar Tanberg, Glassverkets hovedeier og driftsbestyrer fra 1930. Henny T. drev barnehage for de ansattes barn. Paret var bosatt på Åskollen gård, som A/S Drammens Glassverk i 1916 hadde kjøpt som disponentbolig for kr. 70.000.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet