Henrichsen, Hans Martin Høegh (* 31.12.1925)

Handelsråd og direktør, f. i Drammen, s. av boktrykker Martin R. H. Eksportutsending i Midt­Østen 1952, sjef for Norges Eksportråds informasjonsavdeling 1960, sjef for oversjøiske markedsavd. 1962, underdirektør 1965. Charge d’affaire ved ambassaden i Manila 1966, handelsråd ved ambassaden i Paris 1967, rådgiver for Indonesias handelsminister i Unctads regi 1972-74, handelsråd i London og Dublin 1974-77, forhandlingsleder i Handelsdep. 1977-78, avd. dir. Norges Eksportråd 1979-80, viseadm. dir. Centre de Cooperations des Transports, du Tourisme et des Telecommunicationes i Paris 1980-82, adm. dir. Nordiska Projektexportfonden, Helsinki, 1982-89, rådgiver for Indonesias handelsminister 1990-91, arb. styreformann i International Project Development AS (IPD), Oslo, fra 1992. St. Olavs-medaljen og flere utenlandske utmerkelser.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet