Henriksen, G.

Fiskebasar på Bragernes med filial på Jernbanetorvet (Strømsø Torv) 2, fra 1930-årene bare på Strømsø. Grunnlagt 1888 av G. H., etter hans død i 1937 overtatt av sønnene Christian og Henry H., fra begynnelsen av 1940-årene av Henry

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet