Hermansen, Thora

Melk- og brødforretning i Blektjernveien 10, grunnlagt av C. H. Pedersen og videreført 1927 av C. H. Pedersens Eftf., overtatt av Thora Hermansen 1. mai 1938. Nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet