Hervig, Lauritz Christiansen (1843 – 1918)

Ordfører i Skoger 1876-1904. Født på Modum, s. av ordfører, stortingsmann og sparebankdirektør Chr. N. Hervig. Kom til Drammen som handelsbetjent (1860-68), kjøpte 1869 Nordre Fjell for 3.450 speciedaler. Medlem av herredsstyret fra 1874, formann i Skoger Sparebanks direksjon 1881-1912, stortingsmann for Skoger 1898-1900. Hans tre sønner ble hhv. hotelleier på Geilo, landhandler på Nøtterø og gårdbruker i Stokke, og da ingen av hans etterkommere ønsket å overta Fjell, solgte H. denne i 1907 til en sigdøling. H. betegnes som en meget dyktig mann både som ordfører og bankdirektør: «En velvillig og elskverdig herre som samtidig var forsiktig, ikke glemte sin stillings ansvar og alltid forsøkte å unngå å involvere banken i ren spekulasjon».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet