Hesselberg, Peder Nyeborg (1725 – 1804)

Prest, hadde i 54 år sitt virke i Strømsø kirke fra 1750 som organist, aftensangprest og rektor for storskolen 1766, res. kapellan til Bragernes og Strømsø og samtidig leder for kirkesamfunnet Herrnhuterne 1774-1804. Utga «Efterretninger angaaende Strømsøe Bye, Jurisdiction, Kirke, tilligemed Kirke-Fundaz og Præster» (1780, ny utgave 1978). Betegnes som en fremragende predikant.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet