Hestehagen

Boliggate på Åssiden fra Christopher Hornsruds vei ved Kjøsterudbekken vestover til grensen mot Nedre Eiker, nord for to tilsvarende gater: Øvrejordet og Nedrejordet. Navnet, som har tradisjon i området, ble stadfestet i 1983 samtidig som samme navn ble opphevet på en annen, ikke realisert vei i området, som hadde fått dette navn i 1978.

Cookies | Personvern

bn