Hestengbakken

Gate mellom Konnerudgaten og Professor Smiths allé, har sitt navn etter Hestengen, et jorde under Strøm, som ble navnet på hele strøket etter at jernbanen i slutten av 1800-årene ervervet deler av Strøm og Sundland og utparsellerte områdene til villabebyggelse.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet