Hestengbakken

Gate mellom Konnerudgaten og Professor Smiths allé, har sitt navn etter Hestengen, et jorde under Strøm, som ble navnet på hele strøket etter at jernbanen i slutten av 1800-årene ervervet deler av Strøm og Sundland og utparsellerte områdene til villabebyggelse.

Cookies | Personvern

bn