Hesthagen (Lille Eskerud)

Bruk utskilt fra Eskerud (bnr. 9), som ved auksjonen i 1777 ble solgt til Gulbrand Gulbrandsen Loe for 17 riksdaler. På midten av 1800-tallet ble bruket overtatt av «Rike-John» (s.d.).

Cookies | Personvern

bn