Hesthagen (Lille Eskerud)

Bruk utskilt fra Eskerud (bnr. 9), som ved auksjonen i 1777 ble solgt til Gulbrand Gulbrandsen Loe for 17 riksdaler. På midten av 1800-tallet ble bruket overtatt av «Rike-John» (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet