Heyerdahl, Halvor (1825 – 1900)

Forfatter og byingeniør, f. i Tinn. Drammens første stadsingeniør og brannsjef 1859-1896. Satte sterke spor etter seg i Drammen, bl.a. som planlegger av byens første vannverk og for sitt arbeide med Bragernes’ regulering og gjenoppbygging etter bybrannen 1866. Tegnet Brannstasjonen (1864), Landfaldøbroen (1867) og Drammen Sykehus (1884), nedla et stort arbeide for å utvikle og beplante Bragernesåsen. En av innbyderne til dannelsen av Foreningen til Drammens Forskjønnelse og Gavn. En meget populær dikter i sin samtid, skrev en rekke «Historiske Sange fra Norges Fortid», første gang utgitt 1848, herunder det kjente dikt fra «Haakon Haakonssøn» som begynner slik: «Aldrig saa man slig en Sommer: To Gang’ lagde Svanen Æg. To Gang’ knopped Markens Blommer, To Gang’ blomstred Rogn og Heg.»

Cookies | Personvern

bn