Hjem for unge Menn

Pensjonat i Øvre Storgate 76, flyttet på 1960-tallet til Hamborggaten 17. Bestyrer var fra 1930-årene Olga Stikle, som på 1960-tallet ble avløst av Oddrun Asmyhr. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern

bn