Hjem for unge Menn

Pensjonat i Øvre Storgate 76, flyttet på 1960-tallet til Hamborggaten 17. Bestyrer var fra 1930-årene Olga Stikle, som på 1960-tallet ble avløst av Oddrun Asmyhr. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet