Høeg, Peter (1899 – 1968)

Seilmaker, f. i Drammen, s. av P. H. H. Utlært hos faren, overtok bedriften Peter Høeg 1926. Mange tillitsverv i håndverksorganisasjoner, president i Norges Håndverkerforbund 1945-52, medlem av Drammen bystyre og formannskap. Ridder av St. Olavs Orden 1953, ridder av Dannebrogsordenen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet