Høeg, Thomas Arbo (1852 – 1930)

Forretningsmann, f. i Drammen, s. av seilmaker Ole Alsing H. Overtok firmaet Knutsen & Herlofsen i Larvik 1886, ordfører i Larvik 1905-07. Formann i Larvik telefonselskab fra 1894, formann i Larvik Handelsstands forening og Jernbanekomitéen for Laagendalsbanen. Ridder av den russiske St. Stanislaus Orden.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet