Hofgaard, Gabriel (1747 – 1805)

Skipsreder, trelasthandler og kjøpmann på Bragernes, s. av Jens H. Overtok 1775 sammen med broren Andreas farens sagbruk og trelasthandel under navnet «Gabr. & And. Hofgaard», som ble oppløst i 1787 hvoretter brødrene drev virksomhet hver for seg. Drev i 1791 12-14 sagbruk i Eiker og var meget velhavende, eide bl.a. gårdene Hoen, Næs, Løkke og Sjåstad. Kirkeinspektør i Bragernes kirke etter sin far 1781, deltok fra 1803 i arbeidet med oppførelsen av Bragernes Hospital, byens overformynder fra 1804. I 1773 gikk han i spissen for dannelsen av Det Ridende Grønne Corps (s.d.), hvis formann han var til 1789. Ved testament skjenket han rentene av sin halve formue til Bragernes Folkeskole.

Cookies | Personvern

bn