Hofgaard, Paul (1791 – 1843)

Trelasthandler, bryggerieier og translatør, f. på Bragernes, s. av Andreas H. Ble 12 år gammel sendt til Christianis kjente institutt i København der han i de neste 6 år lærte seg flytende engelsk, tysk og fransk. Hans far døde da han var 14 år, og H. ble oppdratt som en liten rikmann mens moren og en formynder ødslet bort pengene. Som voksen drev han mange virksomheter: Utskipning av hollandske bjelker, bryggeri for hjemmebrygget øl, iskjeller hvor han oppbevarte kjøtt og fisk for byens borgere, translatørvirksomhet, underviste i handelsfag, regning og bokholderi, eksporterte hester til Skottland. Hans bolighus på Brakerøya lå omtrent der Hofgaards gate går i dag, og på tomten satte Joachim Rømcke senere opp Drammens andre dampsag. H. ydet 1.000 riksdaler til Universitets opprettelse i 1811, og var fra ca. 1820 til 1826 formann for Det Ridende Grønne Corps (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet