Hofgaards gate

var etter bybrannen 1866 en tverrgate fra Drammenselven til Bragerhagen, som ble delvis forandret ved fremføring av motorveibroen. Den går i dag fra Tomtegaten over Bragerhagen til Engene. Gatenavnet ble i 1866 vedtatt opprettholdt til minne om trelastdynastiet Hofgaard, hvis fremste person var Gabriel H. (s.d.). Paul Hofgaards bolighus med tomt ned til elven lå der gaten ligger. Før brannen i 1866 var adkomsten til elven lukket på denne strekningen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet