Hogstet

To boplasser på veien mellom Steglevann og Haugsetertjern, hvor det på 1800-tallet bodde to par med samme navn. Det ene var gift, det annet samboere, og for å skille dem ble de kalt henholdsvis «Kjerring-Guri og Manne-Lars» og «Jente-Guri og Gutte-Lars». Jente-Guri tok med seg en gris til selskap når hun skulle til bygda. Husene på den øverste Hogstet-plassen ble senere flyttet til Lesperud som tilbygg. En datter av et av de to parene, Petronelle, giftet seg senere med en svenske som ble kalt Hogstet-skomakeren, og senere kjøpte plassen Bråthen ved Ormetjern. Plassene er forlengst gjengrodd.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet