Høiden

To husmannsplasser i Bragemesåsen nær Kloptjernbekken, vestre og østre, tilhørende Frydenbergløkken under Sommerfryd. Vestre Høiden ble kjøpt av kommunen og revet i 1895, fjøset tre år senere. Dens siste beboer var Mads Pedersen Høiden («Mads på Høgda»). Østre Høiden lå på den andre (østre) siden av Kloptjernbekken og ble revet i 1880. Den siste bruker, Nevran Narvesen, ble innkvartert i nattmannsstuen i Rakkerhuken.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet