Høifoss

Bruk i Konnerud utskilt av Svarterud (bnr. 30, Haldenlia 17). Har sitt navn etter vannfallet av samme navn, betegnet som en vakker, ca. 50 meter høy foss. Tomtene lå nede ved elven nær Holland. Fra gammel tid ble det drevet mølle på bruket, senere også et mindre spinneri. Bruket eides av W. Stibolt og deretter av Edv. Alver som solgte det til et kompaniskap. I 1910 ble bruket solgt til H. B. Jordbræk, som anla sagbruk og en liten maskinhøvel, senere kjent som Konnerud Trævarefabrik.

Cookies | Personvern

bn