Holland

Bruk nr. 2 av Svarterud (Haldenlia 35), beliggende i den buktning Konnerud sogn gjør mot Svarterud. Navnet har sin opprinnelse i at en av beboerne hadde forbindelse med Holland. Engebret Thoresen (1798-1865), som var medlem av herredsstyret, eide stedet i en årrekke. Hans sønn Lars var far av ing. Fritz Larsen, som i 1916 startet Trikken A/S i Drammen, en annen sønn, Thorvald, var sparebankdirektør. Gården var fra 1840 i familien Brodersens eie, den solgtes i 1911 til Aasmund Johnsen som anla en mindre revegård.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet