Holm, Ole Christian (1851 – 1927)

Gårdbruker og politiker, fra 1885 til 1923 eier av Gulliksrud. Utd. agronom, tidl. gårdsbestyrer på Vøien i Bærum. I lang tid medlem av herredsstyret, bankdireksjonen m.m. Holm opptrådte «overalt med stor fryktløshet og selvstendighet og bragte ofte liv i de ellers trege forhandlinger».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet