Holmens Brug

Sagbruk på Holmen, dannet 1874 som et interessentskap bestående av Wilhelm Melhuus, Svend Haug, Anders Sveaas og 6 andre bedrifter og enkeltpersoner som samme år kjøpte det meste av Holmen (unntatt skipsbyggeriet, det senere havnelager), men solgte i 1877 den nordvestre del (Haugs to bruk). Interessentskapet bygget i 1875 det store Holmens Brug (øst for Haugs høvleri), som brant i 1897 men umiddelbart ble gjenoppført. Bruket ble i 1887 solgt til Anders Sveaas og ble i 1910 aksjeselskap. I 1916 ble bruket solgt til Union Co. i Skien. Bruket beskjeftiget ca. 140 mann og var i virksomhet til 1920. Det fortsatte som eiendomsselskap i Unions eie.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet