Holmens gate

Tverrgate som oppr. gikk fra det gamle sundstedet til Holmen ved Drammenselven opp til Bragerhagen. Gaten, som tidligere kaltes Skysskaffergangen, fikk sitt navn i 1869. Den tar i dag sitt utgangspunkt i Tomtegaten (nederste del mot Strandveien er innlemmet i varehuset Cash & Carrys parkeringsplass) og går til Nedre Storgate. Derfra har veien en noe spesiell forlengelse over en bensinstasjons område frem til Engene.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet