Holmens Skibsverft

ble anlagt på Holmen i 1780, og i de nærmeste år ble det bygget endel skip, men ikke noen stor byggetrafikk. I 1840 anla Johan Fredrik Thorne igjen et skipsverft på Holmen med litt nybygging, men vesentlig skipsreparasjoner. Fra midten av 1840-tallet ble verftet betydelig utvidet med Jens Jørgensen som driftsleder. I 1845/51 bygget verftet 8 større og 2 mindre skip, og i de følgende fem år 12 fartøyer. Det beskjeftiget 150-200 mann. I 1855 kjøpte skipsbygger Jens Jørgensen og hans svigerfar skipsreder Knudsen Holmen verft og gjorde det til en landskjent bedrift som i løpet av 30 år bygget ca. 150 skip og en stund var landets største verft med 400 mann i arbeide. Bedriften måtte imidlertid i det vesentlig innstille etter krisen i 1880, og Jørgensen avviklet fullstendig i 1885.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet