Holmestrandsveien

Gammel innfartsåre til Strømsø fra Kobbervikdalen til Rundtom. Nedenfor Fjell søndre deler den seg og går over i henholdsvis Kobbervikdalen og motorvei E-18. Veien ble først opparbeidet i 1861/63, tidligere hadde Den Jarlsbergske Hovedvei gått over Solum og Kobbervikkleivene, senere over Smedberget ned til Tangen. Veien het Nyveien frem til 1898 da den fikk sitt nye navn mot 13 stemmer i bystyret, etter at forslag på Tønsbergveien og Vestlandsveien var blitt forkastet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet