Holmsen, C., A/S

Engrosforretning i rørleggerartikler, armatur og maskinrekvisita, grunnlagt 1931 av Cato Holmsen i en karakteristisk hjørnegård mot Engene i Schwenckegaten 8. Nedlagt på 1960-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet