Holmsen, Cato Andreas Christian (1882 – 1958)

Mønstringssjef og forfatter, f. i Drammen, s. av amtslege Cato Andreas H. Marinekaptein 1920, mønstringssjef i Drammen distrikt 1921-47. Sekretær i Drammens Forsvarsforening 1912, styremedlem 1920-48, styremedlem i Drammens Sjømannsforening. Har utgitt «1812-1912, et hundre aars minde» (1912), «Kampen ved Lyngør» (1912), «Norsk Tollkalender» (1917), «Indrulleringens historie» (b. III av Sjøfartens Historie), «Norske sjøfolk på fællesflåten i det 18. århundre» (1927), «Indrulleringschefer og overloser i Norge 1704-1724» (1924), «Boken om far» (1943).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet