Holst, Daniel Nilsen (1780 – )

Lensmann i Skoger 1810, ble ansatt til tross for at han knapt nok kunne skrive, men tok av denne grunn og av helbredshensyn avskjed allerede i 1812.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet