Holst, Elling Mathias (1785 – 1852)

Stortingsmann, kjøpmann og bokhandler, f. i Drammen på gården Lille Landfald hvor han vokste opp. Arbeidet i sin ungdom på Jan Ankers kontor i Fredrikshald hvor han var sjef for «Prins Kristian Augusts frivillige Jægere» og deltok som sådan i krigen 1808-09. Stadskaptein for Borgervæpningen på Bragernes. Representerte Drammen på Stortinget 1821-28 og 1833 (med unntak av 1824 da valget ble forkastet og Drammen ikke ble representert), varamann 1835 og 1841. I 1842 solgte H. Lille Landfald og utparselleringen begynte.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet