Holst, Hans Blich (1862 – 1935)

Sanitetsmajor, f. i Drammen, s. av stadslege Johan Collett H. Major og brigadelege i Kristiansand 1904-27, skolelege fra 1911. Medlem av Kristiansand bystyre 1908-31, en rekke offentlige og private verv i Kristiansand. Skrev div. artikler i presse og tidsskrifter om sanitet, riksmål, farveblindhet, badesak m.m.

Cookies | Personvern

bn