Holst, Hans Faye (1788 – 1843)

Kjøpmann og politiker, bror av Elling M. H. Ydet et verdifullt arbeide i Drammens forskjellige merkantile sammenslutninger. Eligert mann på Bragernes 1828-32, stortingsmann fra Drammen 1830 (valgt som 2. suppleant men møtte på Stortinget da hverken den valgte representant eller 1. suppleant kunne møte).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet