Holst, Hans Jørgen (17.6.1891 – 1956)

Numismatiker, f. i Drammen, s. av skipsfører Johan H. Dr. phil. (Innsbruck) 1924. Fra 1926 bestyrer av Universitetets Myntkabinett i Oslo. Medstifter av Nordisk Numismatisk Union, skrev doktoravhandlingen «Die Wortspiele in Ciceros Reden» (norsk utg.: «Ordspill i et utvalg av Ciceros taler», 1923) og en lang rekke myntvitenskaplige arbeider, bl.a. «Norges mynter etter 1814» (sm. m. O. C. Bjørnstad, 1927-54), «Norges mynter til slutten av det 16. århundre» (1936) og «Medaljekunst» (1940). Medlem av Videnskabsakademiet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet