Holst, Johan Collett (1878 – 1953)

Ingeniør og kraftverksjef, f. i Drammen, s. av stadslege Johan Collett H. Utd. ved den tekniske høyskole i Hannover, ans. i Vassdrags- og elektrisitetsvesenet 1921-29, fra 1929 driftsleder for Statens kraftanlegg på Østlandet. Kraftverksjef i NEV 1935-48. Tok aktivt og interessert del i den elektrotekniske virksomhet i Norge. Medredaktør i Elektroteknisk Tidsskrift fra 1919, medstifter av Norsk Elektroteknisk Forening hvis formann han var 1922-25, medlem av NITO’s hovedstyre fra 1929, sterkt benyttet i foreningslivet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet