Holst, Poul (1789 – 1840)

Jurist og politiker, bror av Elling Mathias H., f. i Drammen. Justissekretær i Høyesterett 1814, ekspedisjonssjef i Kirkedepartementet 1819-29, høyesterettsdommer fra 1831. Som stortingsarkivar 1818-39 utga han «Stortingets Forhandlinger», var selv stortingsmann for Christiania 1833-39 og odelstingspresident.

Cookies | Personvern

bn