Holstetajet

utgår fra Hotvetveien, hvor den ene gren går nordvest til Olaf Bergers vei, den andre nordover til Hans Hansens vei. Området har tilhørt gården Lille Landfald, som fra 1801 til 1842 var i familien Holsts eie. Med «taj» forstås et inngjerdet område for dyr.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet