Holstetajet

utgår fra Hotvetveien, hvor den ene gren går nordvest til Olaf Bergers vei, den andre nordover til Hans Hansens vei. Området har tilhørt gården Lille Landfald, som fra 1801 til 1842 var i familien Holsts eie. Med «taj» forstås et inngjerdet område for dyr.

Cookies | Personvern

bn