Holt (gnr. 52)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Holtlia 24/26), oppr. Eilinaholte (1398) som betegner en part av gården sammensatt med kvinnenavnet Elin. Senere skrivemåter: i Holtom, i Holte (1417), Holt (1593), Holtt (1604). Kirken eide parter i gården, resten var bondegods frem til ca. 1635. Gården ble delt i 1780. Det er 12 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet