Holter, Iver Andreas Wilhelm Marius (1842 – 1916)

Jurist og kunstmaler, f. i Drammen, s. av sogneprest Caspar G. H. Overrettssakfører i Kragerø 1871-73, studerte malerkunst ved akademiet i Karlsruhe 1873-75, deretter bosatt i Berlin. Elev av Gude i Karlsruhe og Gussow i Berlin. Kunstlærer ved akademiet i Berlin 1883, professor ved Kunstgewerbeschule i Leipzig 1884, direktør for Kunstindustriskolen i Oslo 1885-1912. Kjent for sine portretter og raderinger. Ridder av St. Olavs Orden 1894.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet