Holter, Peder Jenssøn (1654 – 1733)

Prest og gårdeier, kjøpte i 1711 Kobbervik gård og Hedensrud med Tangens grunnleier og landtaupenger for 4.270 riksdaler. Solgte i 1728 gården og ble sogneprest til Odal.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet