Hostvedt, Timand Gustav (1857 – 1911)

Gård- og hagebruker, s. av Johan H. på Søndre Fjell, overtok farsgården 1890. Medlem av Skoger herredsstyre og formannskap, mange andre off. verv. En av de første i traktene som dyrket hagebær i stor stil, hans «bringebærplantasje» ble regnet som en severdighet. Omkom ved en kjøreulykke i Fjellsveien. «På grunn av sitt lyse humør, sin store elskverdighet og reelle opptreden ble han en usedvanlig populær mann».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet