Hotel Norge

Hotell og kafé i Schultz gate 8, grunnlagt ca. 1890, overtatt av Edvard Sundvei 1918. Hotellet hadde stor søkning særlig fra Drammens oppland. Nedlagt på 1930-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet