Hotel Norge

Hotell og kafé i Schultz gate 8, grunnlagt ca. 1890, overtatt av Edvard Sundvei 1918. Hotellet hadde stor søkning særlig fra Drammens oppland. Nedlagt på 1930-tallet.

Cookies | Personvern

bn