Hotel Royal

Grunnlagt 1903 av Andreas Kjøsterud, i 1917 overtatt av Harald Larsen. Hotellet, som lå i St. Olavs gate 4, var vesentlig basert på lokal- og opplandstrafikk. Det hadde 12 gjesteværelser med sentralvarme, og beskjeftiget på slutten av 1930-årene 12 ansatte. Virksomheten, som etter Larsens bortgang på 1940-tallet ble overtatt av Else Larsen, gikk på 1950-tallet over til ren kafé og restaurantvirksomhet under navnet Royal Kafé. Denne ble nedlagt 28. november 1980.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet