Hotvetveien vest

ble i 1986 satt som navn på den del av Hotvetveien som ligger syd for Rosenkrantzgaten til krysset Buskerudveien – Karjolveien. Navnekomitéen og bydelsutvalget hadde i 1985 vedtatt navnet Storveien, som ble omgjort etter protester fra beboerne.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet