Hotvetveien vest

ble i 1986 satt som navn på den del av Hotvetveien som ligger syd for Rosenkrantzgaten til krysset Buskerudveien – Karjolveien. Navnekomitéen og bydelsutvalget hadde i 1985 vedtatt navnet Storveien, som ble omgjort etter protester fra beboerne.

Cookies | Personvern

bn